Wat doen wij?

Bij Onderwater Sloopwerken vinden wij duurzaamheid en recycling zeer belangrijk. Wij proberen dan ook om zoveel mogelijk materialen vooraf te demonteren, zodat we het later opnieuw voor hergebruik op de markt kunnen brengen. Door deze vriendelijke manier van werken nemen we onnodig bewerken en recyclen weg, wat buitengewoon positief voor het milieu is.

Uiteraard bestaan er ook materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik. Deze materialen scheiden wij zoveel mogelijk van elkaar, waarna deze verder worden gerecycled. Naast het feit dat dit proces milieuvriendelijker is, kan het vaak ook de kostprijs verlagen.

Het belang van recyclen in de sloop en bouw

Wist u dat de bouwsector enkele jaren geleden het meeste afval produceerde? Daarentegen was deze sector ook goed voor meer dan de helft van het gebruik van (alle) gerecyclede materialen. De Nederlandse overheid wilt graag voor 2050 een circulaire economie realiseren en de bouwsector kan hier zeker aan bijdragen. Een circulaire economie richt zich op het inzetten en hergebruiken van grondstoffen.

Grondstoffen worden schaars, omdat de wereldbevolking en consumptie steeds groter worden. Om deze reden is het van groot belang om zoveel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken. Onderwater Sloopwerken probeert zoveel mogelijk materialen te recyclen en hergebruiken, om zo een steentje bij te dragen.